مقاله

این چیلرها در انواع اسکـرو، اسکـرال، سانتریفیوژ، یا رفت و برگشتی موجود میباشند. در این مقاله به چیلر اسکرال خواهیم پرداخت. سپس به تفصیل در مورد تولید چیلر اسکرال و عملکرد چیلر اسکرال و موارد مصرف آنها اشاره خواهد شد...