مینی چیلر Tag

مینی چیلر، چیلر کوچکی است که برای ساختمان‌های مسکونی و تجاری که فضایی برای موتورخانه ندارند، نصب می‌شود. به این وسایل دو نوع لوله وصل می‌شود. یک لوله، آب گرم را به آن‌ها وارد می‌کند و سیستم آن‌ها آب خنک را برای خنک کردن هوا...